March 25th, 2006

(no subject)

из icq:

sotakone: превед, заказчег!
nomand: превед, разработчег! какдила?
sotakone: дела нормально, баги пофиксил, идите принимайте.